Europese Commissie tikt Nederland op de vingers

Nieuwsbericht | 2 december 2019

Brussel waarschuwt Nederland en vier andere EU-landen omdat ze hun verplichtingen rond de kwaliteit van oppervlaktewater niet nakomen. Europese regels verplichten lidstaten de rivieren en beken uiterlijk 2027 in een goede ecologische staat te hebben. Daarvoor moeten ze regelmatig meten hoe het staat met de vervuiling door bepaalde chemische stoffen. Als de drempelwaarden voor deze verontreinigde stoffen worden overschreden, dan moeten lidstaten actie ondernemen.

Bij de omzetting naar nationale wetgeving van de Europese richtlijn zijn Nederland, Ierland, Estland, Oostenrijk en Luxemburg tekortgeschoten, zegt Brussel. Deze landen hebben de milieukwaliteitsnormen uit de Kaderrichtlijn Water niet goed omgezet in de nationale regelingen. Zo missen bij sommige landen definities, zijn fouten gemaakt met het aantal uit te voeren controles of zijn nieuwe verplichtingen niet opgenomen in bindende wetten. De vijf landen krijgen twee maanden de tijd om te reageren.