Europese Commissie: Nederland moet wetgeving rond milieueffectrapportage verbeteren

Nieuwsbericht | 5 april 2019

De Europese Commissie roept Bulgarije, Kroatië, Nederland, Frankrijk en Polen op hun wetgeving rond milieueffectrapportage in lijn te brengen met de Europese wetgeving. In 2014 is de EU-wetgeving geactualiseerd met als doel de administratieve lasten te verminderen, het niveau van milieubescherming te verbeteren en beslissingen over investeringen beter, voorspelbaarder en duurzamer te laten zijn. Deze wetgeving moest halverwege 2017 in nationale wetgeving worden opgenomen.

Volgens de Europese Commissie is de geactualiseerde richtlijn op twee punten nog onvoldoende doorgevoerd in de Nederlandse wetgeving:

  • de kwaliteitsborging ontbreekt
  • de Nederlandse wetgeving is alleen gericht op projecten met aanzienlijke negatieve gevolgen, terwijl alle significante effecten van een project in beeld moeten komen.

Nederland heeft van de Europese Commissie twee maanden de tijd om te reageren op het bericht van de Europese Commissie. Als de reactie de Europese Commissie niet overtuigt, dan kan zij de kwestie voorleggen aan het Europese Hof van Justitie.

Europese Commissie - Inbreukenpakket maart 2019