Europees Hof: huidige Programma Aanpak Stikstofdepositie voldoet niet

Nieuwsbericht | 8 november 2018

Het Europese Hof van Justitie gaat mee in het eerdere advies van de Advocaat-Generaal over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Vooruitlopend op het oordeel van de Nederlandse rechter zegt het Hof dat het PAS in zijn huidige vorm niet lijkt uit te sluiten dat beschermde natuurgebieden worden aangetast. 

Binnenkort vindt u de samenvatting met belangrijkste conclusies voor de m.e.r.-praktijk op de website.