Films over pilots omgevingsplannen en m.e.r.

Nieuwsbericht | 7 september 2018

Al enkele jaren doet de Commissie m.e.r. in verschillende pilotprojecten ervaringen op met de werkwijze volgens de Omgevingswet, die waarschijnlijk in 2021 in werking treedt. 
Gemeenten en provincies moeten dan omgevingsvisies en omgevingsplannen opstellen. Deze hebben een andere inhoud dan de bekende structuurvisies en bestemmingsplannen. En daarmee ook invloed op de inhoud van milieueffectrapporten en de advisering van de Commissie. Over de resultaten en ervaringen uit de pilots hebben we - net als in 2017 - enkele video's gemaakt:

Film Haven-Stad Amsterdam 2018 (6:23 minuten)
Film Gemeente Rijssen-Holten 2018 (5:01 minuten)
Film De Binckhorst Den Haag 2018 (5:38 minuten)