'MER was nuttige exercitie'

Nieuwsbericht | 23 april 2021

'Windenergie draagt flink bij aan het halen van duurzame opwekdoelen. Maar het animo lijkt verdampt. De moeizame zoektocht van Amsterdam is illustratief. Barneveld wijdde er een milieueffectrapport aan. Dat lijkt, ondanks weerstand, wél vruchten af te werpen.', daarmee begint een artikel op Gemeente.nu

Onlangs werd bekend dat er een tweede ronde pilots komt waarin NP RES en de Commissie m.e.r. een aantal RES-regio's ondersteunt bij het opstellen van een milieueffectrapport bij hun RES.

‘MER was nuttige exercitie’
Het Gelderse Barneveld koestert de ambitie om 12 megawatt aan windenergie op te stellen. Dat is de opgave voor de gemeente als deelnemer aan de RES voor Regio Foodvalley (totale doelstelling: 0,75 terawattuur in 2030). De plannen verliepen stroef. Zo was er lokaal stevig verzet tegen de komst van drie windmolens bij Zeumeren aan de noordzijde van de A1. College en raad wilden echter geen enkele locatie bij voorbaat uitsluiten.

Om alle kansrijke en minder kansrijke gebieden in beeld te brengen, besloot de gemeente een milieueffectrapport op te laten stellen, om tegelijkertijd een vinger te krijgen achter de milieu-impact op de locaties. Hieruit rolden dertien mogelijke zoekgebieden. ‘Ook hier is veel weerstand bij windenergie’, vertelt raadslid Martin Lentink van PRO’98, een lokale partij die deelneemt aan het college in Barneveld. ‘Het milieueffectrapport stelde ons in staat een uitgebreide en brede afweging te maken. Zo konden we op een zorgvuldige manier alle locaties onderzoeken.’ Lentink vindt een milieueffectrapport dan ook een nuttige exercitie voor gemeenten met windplannen.

Niet onbelangrijk is dat het college het milieueffectrapport door de onafhankelijke landelijke Commissie m.e.r. heeft laten toetsen. Die prees de stapsgewijze onderzoeksaanpak en het omgaan met belemmeringen en voorkeuren vanuit de bevolking. ‘De felle tegenstanders zochten in het toetsingsrapport naar haakjes voor nieuwe kritiekpunten. Er werd zelfs gesuggereerd dat de Commissie met het milieueffectrapport de vloer had geveegd. Het oordeel is juist erg positief,’ zegt Lentink. ‘Alleen de landschappelijke inpassing was nog een punt, maar de Commissie dacht zelf mee en adviseerde een landschappelijk totaalbeeld op te stellen voor de dertien zoekgebieden. Dat is inmiddels gebeurd.’

 

Tweede ronde pilots. Tijdig inzicht in milieueffecten biedt kansen voor de RES 
In 2020 onderzochten vijf RES-regio’s in een pilot hoe milieueffectrapportage helpt bij de regionale energiestrategie. Ze werden daarbij ondersteund door het Nationaal Programma RES en de Commissie voor de milieueffectrapportage. NP RES maakt nu een tweede ronde pilots mogelijk. Neem contact op als je hier meer over wilt weten of mee wilt doen!
Over de ervaringen van de eerste ronde pilots lees je hier meer.