Eerste adviezen pilot RES en milieueffectrapportage

Nieuwsbericht | 17 september 2020

De RES-regio’s Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord beschikken over een systematisch opgebouwde concept-Regionale Energiestrategie (RES) met goede en gedegen milieu-informatie. Dat schrijft de Commissie in haar adviezen aan beide regio’s. Zij adviseert om bij de verdere uitwerking aandacht te besteden aan de samenhang tussen de zoekgebieden voor hernieuwbare energie (zon en wind). De twee regio’s hadden de Commissie gevraagd te adviseren over de milieu-informatie in hun concept-RES.

Dertig regio’s in Nederland stellen een RES op. Een RES brengt onder meer in beeld hoe voldoende hernieuwbare energie, zoals met zonne- en windenergie, kan worden opgewekt voor klimaatdoelen. In een pilot onderzoeken regio’s in Noord-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland, het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie en de Commissie samen hoe milieueffectrapportage kan worden ingezet bij een RES.

De pilot helpt RES-regio’s de voordelen van milieueffectrapportage in hun RES zoveel mogelijk te benutten. Zo kunnen energieprojecten zorgvuldiger en sneller worden uitgevoerd, wanneer rekening wordt gehouden met omgevingsaspecten zoals natuur en landschap. De pilot-regio’s trekken samen op, om zo van elkaar te leren en worden daarbij ondersteunt door het Nationaal Programma en de Commissie.

De Commissie heeft op verzoek van de RES-regio’s Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord gekeken naar de milieu-informatie in hun concept-RES en daarover advies uitgebracht. Zij concludeert dat beide regio’s beschikken over een systematisch opgebouwde concept-RES met goede en gedegen milieu-informatie. Hiermee ligt er een goede basis om de stap naar de RES 1.0 te maken en voor latere milieueffectrapportages. De Commissie adviseert bij deze stap voor de verschillende zoekgebieden voor hernieuwbare energie onder meer de samenhang tussen en stapeling (cumulatie) van effecten op natuur en landschap in beeld te brengen. Hiervoor doet zij voor beide regio’s specifieke aanbevelingen.