Milieueffectrapportage voor omgevingsplannen

Nieuwsbericht | 21 maart 2022

‘Een goed omgevingsplan (begint) met milieueffectrapportage’


Dat is het motto van een handreiking die de VNG en de Commissie voor de milieueffectrapportage samen hebben gemaakt. De handreiking helpt bestuurders en planmakers om milieueffectrapportage te benutten bij het maken van een omgevingsplan (de opvolger van bestemmingsplannen en lokale verordeningen). Het opstellen van het milieueffectrapport is goed te koppelen aan de stappen uit het Handboek stap voor stap het omgevingsplan ontwerpen van de VNG. Informatie uit het ene traject verrijkt het andere traject.

De nieuwe handreiking over m.e.r. staat vol met concrete tips voor de omgevingsplanmaker, de beleidsadviseur en de m.e.r.-professional:

  • Hoe kijk en weeg je integraal?
  • Hoe krijg je inzicht in de leefomgeving en hoe maak je de beleidskeuzes inzichtelijk?
  • Hoe pas je lokale ambities in de leefomgeving goed in?
  • Hoe vul je de onderdelen van een milieueffectrapport voor meer een ‘open’ of een meer ‘gesloten’ omgevingsplan in?
  • Hoe onderbouw je het omgevingsplan met milieueffectrapportage?

Staalkaarten VNG 
De handreiking gaat in op voorbeelden uit de VNG-staalkaarten voor het omgevingsplan. In de staalkaart Transformatiegebied, die later in 2022 verschijnt, komt milieueffectrapportage ook aan bod. Als die online gaat, laten we het weten.

Online kennissessie omgevingsplan en m.e.r.
De Commissie m.e.r. organiseert op dinsdag 8 februari en op 29 maart online kennissessies voor gemeenten over milieueffectrapportage bij het omgevingsplan. Je kunt je hier nog voor inschrijven.

Webinar
Later in 2022 volgt nog een webinar, en ook zullen we nieuwe online kennissessies inplannen. Nieuwe data vind je in de agenda van de Commissie. Of schrijf je hieronder in voor nieuwsbrief OpMERkelijk, dan ben je altijd op de hoogte.

Infographic 
Bij de handreiking hebben de VNG en de Commissie m.e.r. ook een infographic gemaakt. De rol van milieueffectrapportage bij het opstellen van een omgevingsplan komt zo heel duidelijk in beeld.