Ecologische Autoriteit op 19 september van start

Persbericht | 9 september 2022

Het kabinet wil gezonde natuur, goed water en een betere bodem. Hiervoor stellen provincies plannen op voor het landelijk gebied. De ministerraad heeft op 9 september besloten een onafhankelijke ecologische autoriteit in te stellen om de inhoud en onderbouwing van deze plannen te beoordelen. Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof maakte dit vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. 

De Ecologische Autoriteit is vanaf 19 september 2022 operationeel. Met deskundigen op het gebied van ecologie zal zij beoordelen of de juiste ecologische informatie gebruikt wordt bij de onderbouwing van plannen, zoals natuurdoelanalyses en gebiedsprogramma’s, die onderdeel zijn van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. In een latere fase kan de Ecologische Autoriteit ook gevraagd en ongevraagd advies geven over wetenschappelijke inzichten voor besluitvorming over brede ecologische vraagstukken. 

De komst van een ecologische autoriteit is opgenomen in het coalitieakkoord. De uitvoering van de Ecologische Autoriteit is neergelegd bij de Stichting Bureau Commissie voor de milieueffectrapportage in Utrecht, die veel ervaring heeft met onafhankelijk adviseren over natuur en leefomgeving. 

De Ecologische Autoriteit brengt advies uit aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincies, Rijkswaterstaat en het ministerie van Defensie. 

De nieuwe organisatie start met het beoordelen van een handreiking voor de natuurdoelanalyses. Daarna volgen adviezen over de natuurdoelanalyses en de provinciale gebiedsprogramma’s. Een natuurdoelanalyse beschrijft hoe het met de natuur gesteld is in een gebied, of en welke problemen er zijn en welke mogelijke maatregelen getroffen kunnen worden om de natuur weer gezond te maken. Het advies over de handreiking verschijnt waarschijnlijk eind oktober.