Commissie m.e.r.: toets Nota Ruimte ook op digitalisering en de wereld van ná 2100

Nieuwsbericht | 6 september 2023

De ruimtelijke impact van digitalisering met verspreiding van verstedelijking als mogelijk gevolg, moet worden meegenomen in de milieueffectrapportage voor de Nota Ruimte. Daarnaast moet verder worden gekeken dan 2100, omdat daarna de mogelijke langetermijngevolgen van hoogwaterveiligheid en klimaatverandering pas écht zichtbaar zijn. Dat stelt de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in een advies aan de minister voor VRO. 

Stadszaken schreef een artikel over dit advies. Lees het artikel van Stadszaken hier.