NRC, 27 november: Botsende belangen bij een ambitieuze visie

Nieuwsbericht | 28 november 2019

De doelen van de Nationale Omgevingsvisie zijn niet allemaal tegelijk haalbaar, luidt de conclusie van de Commissie.

Kees Linse, voorzitter van de Commissie m.e.r.: 'Het is lastig al deze voeten in één schoen te passen. Onze vraag luidt: waar wringt de schoen?' 

Artikel in het NRC van 27 november 2019 over het advies van de Commissie m.e.r. over het milieueffectrapport bij de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).
Lees het hele artikel in het NRC