Bijdragen aan de grote verbouwing van Nederland

Nieuwsbericht | 20 juni 2024

Nederland staat voor grote opgaven: 900.000 nieuwe woningen bouwen, ons voorbereiden op klimaatverandering en het verduurzamen van onze energievoorziening, de mobiliteit en de industrie. Ook moet ons grondstoffengebruik verduurzamen, Defensie wil meer vlieg- en oefenruimte en dat alles met zo min mogelijk negatieve effecten op natuur, milieu en de leefomgeving.

Vandaag publiceerden de Commissie mer en de Ecologische Autoriteit voor het eerst gezamenlijk een jaarverslag over 2023. Vorig jaar toetste de Ecologische Autoriteit 63 Natuurdoelanalyses en bracht de Commissie mer 125 adviezen bij milieueffectrapportages uit.

Ook in 2023 bewees de milieueffectrapportage zich als een effectief onderdeel van begrijpelijke, betrouwbare en betrokken besluitvorming. De Commissie ziet het als een belangrijke opdracht om milieueffectrapportages vroeg bij besluitvorming in te zetten zodat later in het proces ontwikkelingen niet vastlopen in dure en vertragende juridische procedures.

De Ecologische Autoriteit toetste in 2023 onafhankelijk en onpartijdig de staat van de natuur, en de onderbouwing van maatregelen om verslechtering van de natuur tegen te gaan. Hiermee kunnen provincies en het Rijk gefundeerde, gebiedsgerichte keuzes maken. Een bundeling van de eerste 63 adviezen werd eind 2023 samengesteld en begin 2024 gepresenteerd.

Lees het volledige jaarverslag hier.