Kom ook naar de IenM m.e.r.-dag op 10 oktober 2017

Nieuwsbericht | 15 augustus 2017

Op 10 oktober vindt de tweejaarlijkse IenM m.e.r.-dag plaats. Een landelijke dag voor planvorming en milieueffectrapportage. Wat zijn kansen en mogelijkheden voor m.e.r.? Wat betekenen veranderingen in wetgeving voor de planvormingspraktijk en voor de inzet van het instrument m.e.r.? Wat is nodig om aan te sluiten bij de veranderende omgeving zodat m.e.r. haar meerwaarde blijft houden? 

Frisse wind voor en door m.e.r.
De Omgevingswet komt eraan en binnenkort wordt de wetswijzing n.a.v. de gewijzigde EU-richtlijn m.e.r. van kracht. Ook nieuwe thema’s als klimaatadaptatie, gezondheid en energietransitie krijgen steeds meer aandacht. Daarnaast verandert het krachtenveld; de rol van de overheid verandert, nieuwe vormen van samenwerking (zoals co-creatie) komen op en vroegtijdige (burger)participatie speelt een steeds grotere rol.  

Programma 
Gedurende de dag gaan we in werksessies in op kernvragen als:

  • Wat is de meerwaarde van m.e.r. voor plannen en projecten onder de Omgevingswet? 
  • Wat betekenen thema’s als klimaatadaptatie, gezondheid voor m.e.r. en milieueffectrapport?
  • Gaan nieuwe samenwerkingsvormen (zoals co-creatie) samen met m.e.r. en milieueffectrapport?

Ook wordt er stil gestaan bij actualiteiten en casuïstiek rondom planvorming en m.e.r., zoals actuele jurisprudentie, Omgevingswet en m.e.r. en actuele handreikingen. Na de werksessies volgt een verrassende afsluiting en een netwerkborrel.

Deze dag wordt georganiseerd door het ministerie van IenM met medewerking van de Commissie m.e.r. en de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM).
 
Kijk voor het programma, aanmelden en locatie op IenM-m.e.r.-dag 2017.