Save the date: 14 december - RES en milieueffectrapportage

Agenda | 14 december 2020

Milieueffectrapportage kan goede ondersteuning bieden bij een regionale energiestrategie (RES). Milieueffectrapportage helpt om onderbouwde keuzes te maken tussen zoekrichtingen en scenario’s bij ruimtelijke inpassingen.
Het Nationaal Programma RES en de Commissie m.e.r. zijn samen een project gestart om regio's te ondersteunen bij het opstellen van een milieueffectrapport bij hun RES.

Regio’s die meedoen aan dit pilotproject zijn: Noord-Holland Noord, Noord Holland Zuid, Rivierengebied, Metropoolregio Eindhoven en Holland Rijnland.

Onlangs bracht de Commissie m.e.r. al advies uit over het milieueffectrapport voor de RES Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Alle projectinformatie hierover staat op de website van de Commissie.

De resultaten, ervaringen en aandachtspunten uit de pilots delen we graag op maandag 14 december 2020 met bestuurders, raadsleden, ambtenaren, NGO’s en andere betrokkenen bij de RES-processen.

Meer informatie over het programma en aanmeldmogelijkheid voor 14 december volgen zo snel mogelijk. Maar noteer de datum alvast in uw agenda!