Online kennissessie Omgevingsvisie en m.e.r. - SESSIE = VOL

Agenda | 19 mei 2020

Met het oog op de Omgevingswet zijn al veel gemeenten en provincies gestart met het maken van hun omgevingsvisie. Het is een langetermijnvisie op de inrichting en gebruik van de gemeente. Niet eenvoudig om nu al inschattingen en keuzes te maken tot bijvoorbeeld 2050. Bij de omgevingsvisie hoort ook een milieueffectrapport. Voordeel van het milieueffectrapport is dat het helpt om de effecten op de leefomgeving goed in beeld te brengen en keuzes te onderbouwen. Gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie, zijn onderwerpen die in het milieueffectrapport aan de orde komen, net als omgevingswaarden en flexibele regels.

Binnenkort verschijnt een handreiking van de VNG, waarin een stappenplan voor de integratie van omgevingsvisie en milieueffectrapportage staat. Dit stappenplan is tot stand gekomen op basis van een praktijkproef met vier gemeenten. De praktijkproef bevestigt de meerwaarde van milieueffectrapportage voor omgevingsvisies:

  • ondersteunt het omgevingsvisie- en participatieproces
  • is integraal en bevat brede leefomgevingseffecten
  • ondersteunt de zoektocht naar slimmere oplossingen en brengt keuzes in beeld
  • biedt gestructureerde stappen om de komen tot een visie.

Het stappenplan gebruiken we in de kennissessie.

Wanneer
Dinsdag 19 mei, van 10.00-12.00 uur.

Doet u mee? 
Na aanmelding ontvangt u de link naar de sessie.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 
Willemijn Smal - 030 234 7624 - wsmal eia.nl 
Pieter Jongejans - 030 234 7640 - pjongejans eia.nl


Ja, ik doe mee aan de online kennissessie op 19 mei: