Praktijkfestival Omgevingswet

Agenda | 10 september 2018

'Gewoon doen - praktijk in beweging!'

Maandag 10 september 2018 - Fokker Terminal Den Haag


De programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van BZK en het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseren op maandag 10 september 2018 het Praktijkfestival Omgevingswet 'Gewoon doen - praktijk in beweging!'.

Steeds meer gemeenten, provincies en waterschappen maken gebruik van de mogelijkheden om nu al voor te sorteren op de Omgevingswet. Zij doen dit in samenwerking met hun maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Een slimme zet, want voor je het weet, is het 2021 en treedt de Omgevingswet in werking.

Nu al aan de slag gaan kan op vele manieren: in pilots, proeftuinen en living labs Omgevingswet, en als experiment onder de Crisis- en herstelwet. Anders denken en werken is de gemeenschappelijke noemer. Denken in kansen en dan aan de slag!

Programma

Vanaf 11 uur                             Ontvangst op de projectenmarkt
12.00 uur Hoofdpodium
Welkom en opening
 

Co Verdaas in gesprek met

 • Rosemarie Bastianen, directeur Eenvoudig Beter over de actuele stand van zaken rond de Omgevingswet: waar staan we nu en hoe verder.
 • Monique Arnolds, programmamanager Crisis- en herstelwet Ministerie van BZK over de energie en dynamiek van de Crisis- en herstelwet.

12.30 uur Lunch en ontmoeting op de projectenmarkt

13.00 uur

Interviewpodium
Arjan Nijenhuis, programmamanager Implementatie Omgevingswet Rijk, Ministerie van BZK in gesprek over de rol van decentraal bestuur met: 

 • Peter Glas, watergraaf Waterschap De Dommel
 • Ted van de Loo, wethouder gemeente Hilvarenbeek
 • Josan Meijers, gedeputeerde provincie Gelderland

 

Parelpodium
onder leiding van Monique Arnolds
Strijp-T Eindhoven

 • Rien van Asten, programmamanager gemeente Eindhoven
 • Boudie Hoogedeure, acquisiteur Strijp-T GEVA Vastgoed
 • Chantal Julicher, jurist gemeente Eindhoven
   
 13.30 uur

Parelpodium
Bestaande woonwijken gemeente Best 

 • Jenny Crommentuijn, seniorbeleidsmedewerker RO gemeente Best / PartnersRO
 • Hetty Wenting, adviseur omgevingsrecht Agel adviseurs
   
 

Collegetheater 
onder leiding van Sikko de Mol Moncourt, beleidsmedewerker Ministerie van BZK
De Omgevingswet en de milieueffectrapportage

 • Marja van der Tas, plaatsvervangend voorzitter Commissie m.e.r.

 14.00 uur  Hoofdpodium
Cultuurverandering doe je zo
George Parker, illusionist

 14.30 uur 

Interviewpodium
Arjan Nijenhuis in gesprek over The Green Village met

 • Martina Huijsmans, wethouder gemeente Delft
 • Jaron Weishut, managing director The Green Village
 
 

Parelpodium
Maasvlakte II

 • Maarten Engelberts, adviseur Juriplan Advies
 • Martijn Huijskes, programmamanager ruimtelijke ordening & milieugebruiksruimte Havenbedrijf Rotterdam

15.00 uur

Parelpodium 
Haven-Stad Amsterdam

 • Tim Artz, strategisch adviseur Ruimtelijke Strategie Antea Group
 • Klaas-Jan Dolman, projectleider juridisch-planologisch/milieu Haven-Stad gemeente Amsterdam

 

Collegetheater
Lessen uit de monitoring van de uitvoering van de Chw

 • Arjan Bregman, lid Begeleidingscommissie voortgang uitvoering Chw, senior stafmedewerker IBR, hoogleraar Bouwrecht Rijksuniversiteit Groningen

15.30 uur

Hoofdpodium
Versnelling woningbouwproductie en energietransitie
Co Verdaas in gesprek met:

 • Heleen Aarts, directeur Gebiedsontwikkeling Amvest
 • Piet Adema, voorzitter NVB
 • Gerwin Hop, eigenaar, consultant Over Morgen

16.00 uur

Interviewpodium
Arjan Nijenhuis in gesprek over burgers die initiatief nemen: ervaringen en adviezen van leden van de Vereniging Markdal Duurzaam en Vitaal: 
Erik Bastiaansen, Sjef Langeveld en Nellie Raedts
 

 

Parelpodium 
Binckhorst Den Haag
Maayke Houtman, senior jurist Dienst Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Den Haag
 

  Collegetheater
Wat de Omgevingswet kan betekenen voor succesvolle gebiedsontwikkelingen
Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling

17.00 uur Hoofdpodium
Uitreiking Aan de slag met de Omgevingswet Trofee 2018 door minister Kajsa Ollongren

  Aansluitend borrel op de projectenmarkt

 

Meer informatie en aanmelden