Online kennissessie RES en milieueffectrapportage

Agenda | 13 oktober 2020

Het Nationaal Programma-RES organiseert samen met de Commissie m.e.r. voor beleidsmakers, bestuurders en adviseurs een online kennissessie Regionale Energiestrategie en milieueffectrapportage.

In een regionale energiestrategie (RES) onderzoekt een regionaal samenwerkingsverband van provincies, gemeenten en waterschappen, netbeheerders en andere stakeholders de mogelijkheden voor uitvoering van de energietransitie. 
Waar en hoe kan het beste duurzame elektriciteit, zoals wind- en zonne-energie worden opgewekt? Welke warmtebronnen zijn er in de regio, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen?

Het milieueffectrapport bij een RES toont de milieugevolgen van de plannen en ook hoe gevolgen voor bijvoorbeeld landschap, leefomgeving en natuur zijn te voorkomen of te verminderen. Die informatie helpt een regio bij het maken van keuzes.
Een aantal RES-regio’s doet mee aan een landelijke pilot om ervaring op te doen om bij de RES milieu-informatie te betrekken.

Welke onderwerpen komen aan bod in de kennissessie?

  • Hoe helpt milieueffectrapportage om effecten voor milieu en omgeving vroeg in beeld te brengen?
  • Hoe is een milieueffectrapport voor een RES ook goed bruikbaar voor een omgevingsvisie?
  • Hoe past milieueffectrapportage in het RES-proces?
  • Wat zijn de eerste ervaringen van de pilot RES en m.e.r.?
  • Hoe helpt het Stappenplan RES en m.e.r. bij het opstellen van een milieueffectrapport?

Het is een interactieve online sessie met volop ruimte voor vragen, delen van ervaringen en discussie.

Wanneer
Dinsdag 13 oktober 2020, van 14.00 – 16.00 uur.

Doelgroep 
Beleidsmakers, bestuurders en adviseurs die betrokken zijn bij het opstellen van een Regionale Energiestrategie

Aanmelden 
Na aanmelding ontvangt u de link naar de sessie.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 
Sjoerd Harkema - 06 55 79 47 73 - sharkema eia.nl 
Tom Ludwig - 06 43 84 58 69 - tludwig eia.nl


Ja, ik ben bij de online kennissessie: