Online kennissessie Omgevingsvisie en m.e.r.

Agenda | 7 juni 2022

Veel gemeenten en provincies zijn bezig met hun omgevingsvisie: de langetermijnvisie op de inrichting en gebruik van de gemeente. Niet eenvoudig om nu al inschattingen en keuzes te maken tot bijvoorbeeld 2050. Bij de omgevingsvisie hoort ook een milieueffectrapport. Voordeel van het milieueffectrapport is dat het helpt om de effecten op de leefomgeving goed in beeld te brengen en keuzes te onderbouwen. Gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie, zijn onderwerpen die in het milieueffectrapport aan de orde komen, net als omgevingswaarden en flexibele regels.

In de VNG-handreiking staat een stappenplan voor de integratie van omgevingsvisie en milieueffectrapportage. Dit stappenplan is tot stand gekomen op basis van een praktijkproef met vier gemeenten. De praktijkproef bevestigt de meerwaarde van milieueffectrapportage voor omgevingsvisies:

  • het ondersteunt het omgevingsvisie- en participatieproces 
  • is integraal en bevat brede leefomgevingseffecten
  • ondersteunt de zoektocht naar slimmere oplossingen en brengt keuzes in beeld
  • biedt gestructureerde stappen om de komen tot een visie.

Het stappenplan gebruiken we in de kennissessie.

Wanneer
Dinsdag 7 juni, van 10.00-12.00 uur.

Doelgroep
Overheden. Het is handig als je beschikt over de basiskennis van milieueffectrapportage. 
Schrijf je anders eerst in voor een online kennissessie Milieueffectrapportage, wat is dat eigenlijk? In de agenda zie je de data waarop deze sessie gepland staat.

Meedoen? Er is plek voor 25 deelnemers
Na aanmelding ontvang je een bevestigingsmail. Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvang je de link naar de sessie.

Heb je vragen of wil je meer informatie? 
Willemijn Smal - 030 234 7624 - wsmal eia.nl 
Pieter Jongejans - 030 234 7640 - pjongejans eia.nl

 

Ja, ik wil graag deelnemen aan de kennissessie: