Kennissessie Omgevingsvisie en milieueffectrapportage

Agenda | 14 maart 2019

Vooruitlopend op de Omgevingswet experimenteren gemeenten en provincies volop met het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Voor het milieueffectrapport betekent dit ook een andere werkwijze en nieuwe onderwerpen, zoals gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Hoe ga je daarmee om in milieueffectrapportage? Doorschuiven van onderzoek vraagt ook om het opstellen van een monitoringsprogramma en maatregelen achter de hand.

De Commissie m.e.r. organiseert een kennissessie op donderdag 14 maart 2018 voor gemeenten en provincies om informatie en kennis uit te wisselen. 
 

  • Wat verandert er aan de inhoud van het milieueffectrapport?
  • Hoe ga je om met nieuwe onderwerpen als gezondheid, klimaatadaptatie en energietransitie?
  • Hoe ga je om met monitoring, evaluatie en maatregelen achter de hand in het milieueffectrapport?

Wanneer
Donderdag 14 maart, 13.00-17.00 uur

Doelgroep
Medewerkers bij gemeenten en provincies

Locatie
Commissie m.e.r.
Arthur van Schendelstraat 760
3511 MK Utrecht

Wilt u een eigen praktijkvoorbeeld inbrengen? Laat het ons weten, dan nemen we contact met u op.

Vragen? Meer info?
Heeft u een vraag of behoefte aan meer informatie? Roel Meeuwsen staat u graag te woord.
Roel: 030 234 7603 – rmeeuwsen eia.nl

Graag tot ziens op 14 maart!

Ja, ik kom naar de kennissessie!