Kennissessie Omgevingsplan en milieueffectrapportage

Agenda | 18 september 2018

Vooruitlopend op de Omgevingswet experimenteren gemeenten en provincies volop met het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Voor het milieueffectrapport betekent dit ook een andere werkwijze en nieuwe onderwerpen, zoals gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Ook het vastleggen van omgevingswaarden, flexibele regels en uitnodigingsplanologie. Hoe ga je daarmee om in milieueffectrapportage? Doorschuiven van onderzoek vraagt ook om het opstellen van een monitoringsprogramma en maatregelen achter de hand.

De Commissie m.e.r. organiseert op dinsdagmiddag 18 september een kennissessie voor gemeenten en provincies om informatie en kennis uit te wisselen.

  • Wat verandert er aan de inhoud van het milieueffectrapport?
  • Hoe ga je om met nieuwe onderwerpen als gezondheid, klimaatadaptatie en energietransitie?
  • Hoe ga je om met monitoring, evaluatie en maatregelen achter de hand in het milieueffectrapport?  

Wanneer
Dinsdag 18 september, 13.00-17.00 uur

Doelgroep

Medewerkers bij gemeenten en provincies

Locatie
Commissie m.e.r.
Arthur van Schendelstraat 760
3511 MK Utrecht

Vragen? Meer info?
Heeft u een vraag of behoefte aan meer informatie? Roel Meeuwsen staat u graag te woord.
Roel: 030 234 7603 – rmeeuwsen eia.nl 

Graag tot ziens op 18 september!


Ik kom graag naar de kennissessie: