12 juli kennissessie Programmatische Aanpak Stikstof en m.e.r.

Agenda | 12 juli 2019

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019.

Wat betekent de uitspraak voor de m.e.r.-praktijk?

Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer), aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. 

De Commissie m.e.r. organiseert een kennissessie op vrijdag 12 juli 2019 om informatie en kennis uit te wisselen over de gevolgen van de PAS-uitspraak. We werken met voorbeelden uit de praktijk. U kunt ook uw eigen casus inbrengen.

In de kennissessie komen de volgende vragen aan bod: 

  • Wat moet het MER nu voor stikstof in beeld brengen?
  • Kan er weer gesaldeerd worden?
  • Ik heb een project dichtbij een Natura 2000-gebied: wat nu? 

Wanneer
Vrijdag 12 juli 2019 van 10.00-13.30 uur. Inloop vanaf 9.30 uur

Waar
Commissie m.e.r.
Arthur van Schendelstraat 760
3511 MK Utrecht

Wilt u een praktijkvoorbeeld inbrengen? Laat het ons weten, dan nemen we contact met u op.

Vragen? Meer info? 
Gijs Hoevenaars - 030 234 7648 - ghoevenaars eia.nl 
Willemijn - 030 234 7624 – wsmal eia.nl

Graag tot ziens op 12 juli!  

Ik kom naar de kennissessie