Milieueffectrapportage, wat is dat eigenlijk?

Agenda | 28 juni 2022

In juni en juli organiseert het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' van het ministerie van BZK een aantal webinars rond de Omgevingswet. Alle webinars zijn online te volgen. 

Op de website van Aandeslag vind je alle webinars voor de maand juni. 
Wij lichten graag die van dinsdag 28 juni, 13.00-14.30 uur, eruit:

Basis-m.e.r.: milieueffectrapportage, wat is dat eigenlijk en waarom zou ik?

Milieueffectrapportage brengt de gevolgen van een plan of project op de leefomgeving in beeld. Dit helpt de minister, provincie, gemeente of het waterschap om het milieubelang goed mee te wegen bij een besluit over een plan of project. Wil je meer weten over milieueffectrapportage, kom dan naar deze introductie.

Aletta Lüchtenborg en Roel Sillevis Smitt van de Commissie m.e.r. gaan in op vragen als:

  • Wat is het doel en de meerwaarde van milieueffectrapportage: hoe helpt m.e.r. in de voorbereiding van een besluit?
  • Wanneer speelt milieueffectrapportage wel en wanneer niet?
  • Wat moet er allemaal in het milieueffectrapport?
  • Hoe pak je dat aan?

Daarbij laten zij voorbeelden uit de praktijk zien.

Doelgroep
Beleidsmedewerkers, projectmedewerkers, bestuurders, belanghebbenden en adviseurs met behoefte aan basiskennis over milieueffectrapportage.

Aanmelden
Aanmelden kan via de website van Aandeslag

Tot de 28e online!