Milieueffectrapportage en energietransitie. Welke rol past de Commissie?

Agenda | 23 november 2021

Dinsdag 23 november, 13.00 - 14.30 uur


Doelgroep: deskundigen energie, techniek, geluid, landschap en ruimtelijke ordening
Sessieleiders: Tom Ludwig, Sjoerd Harkema en Harry Webers 
Inhoud online workshop
Energietransitie blijft voorlopig ongetwijfeld een actueel thema. Wat zijn vanuit m.e.r.-perspectief onze ervaringen tot nu toe? Welke actuele ontwikkelingen spelen er, wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van de Raad van State-uitspraak over Windpark Delfzijl? Wat betekent dit voor onze advisering? Graag gaan we hierover met jullie in discussie. Welke rol kan en moet de Commissie rond energietransitie innemen. Adresseren we de juiste thema’s in onze advisering en hoe gaan we om met onzekerheden, zoals de effecten op gezondheid en laagfrequent geluid.

Terug naar hoofdprogramma