Milieueffectrapportage en energietransitie. Welke rol past de Commissie?

Agenda | 23 november 2021

Dinsdag 23 november, 13.00 - 14.30 uur


Doelgroep: deskundigen energie, geluid, landschap, natuur en ruimtelijke ordening en voor deskundigen die geïnteresseerd zijn om in een werkgroep voor een plan of project rond energietransitie deel te nemen
Sessieleiders: Tom Ludwig en Kees Slingerland
Inhoud online workshop
Energietransitie blijft voorlopig ongetwijfeld een actueel thema. Wat zijn vanuit m.e.r.-perspectief onze ervaringen tot nu toe? Welke actuele ontwikkelingen spelen er? Wat betekent dit voor onze advisering? Graag gaan we hierover met jullie in discussie. Welke rol kan en moet de Commissie rond energietransitie innemen. Adresseren we de juiste thema’s in onze advisering en hoe gaan we om met onzekerheden, zoals de effecten op de leefomgeving, natuur en het landschap.

Terug naar hoofdprogramma