M.e.r. benutten voor integrale en doelgerichte besluitvorming

Agenda | 7 juli 2022

In juni en juli organiseert het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' van het ministerie van BZK een aantal webinars rond de Omgevingswet. Alle webinars zijn online te volgen. 

Op de website van Aandeslag vind je alle webinars voor de maand juli. 
Wij lichten graag die van donderdag 7 juli, 10.00-11.00 uur, eruit:

M.e.r. voor gevorderden:
M.e.r. benutten voor integrale en doelgerichte besluitvorming

Milieueffectrapportage past naadloos op de reikwijdte, doelen en uitgangspunten van de Omgevingswet. Goede planvorming begint daarom met milieueffectrapportage. Dat is het motto van deze sessie. Milieueffectrapportage helpt bestuurders en planmakers bij het bereiken van ambities en het integraal wegen van belangen. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvisie, programma of omgevingsplan. Informatie uit het plantraject verrijkt het m.e.r.-traject, en andersom.

In deze interactieve sessie gaan Pascale van Duijse (ministerie van IenW), Roel Sillevis Smitt en Willemijn Smal (Commissie m.e.r.) en Arjen Nijenhuis (ministerie van BZK) in op:

  • Een passende invulling van milieueffectrapportage bij de verschillende kerninstrumenten.
  • Integrale besluitvorming met m.e.r.: hoe krijg je met m.e.r. inzicht in de leefomgeving en hoe maak je de integrale betekenis van beleidskeuzes inzichtelijk?
  • Doelgerichte besluitvorming met m.e.r.: hoe maak je lokale ambities goed passend in de leefomgeving?

Doelgroep
Beleidsmedewerkers, projectmedewerkers en adviseurs die bezig zijn met de voorbereiding en planvorming van een of meer kerninstrumenten.

Aanmelden
Aanmelden kan via de website van Aandeslag

Tot de 7e online!