Leren van 34 jaar milieueffectrapportage

Agenda | 16 juni 2021

Hoe kan milieueffectrapportage meegroeien met zijn tijd, nieuwe technieken inzetten, vragen vanuit de maatschappij en politiek-bestuurlijke opgaven ondersteunen? Tijdens de Nationale Milieudag van de VVM op 16 juni geven experts, waaronder Commissie m.e.r.-directeur Lourens Loeven, hun kijk op de toekomst van milieueffectrapportage. Thema's als digitalisering, participatie en integrale effectbeoordeling worden in interactieve sessies verder uitgediept.

Lees meer over het plenaire programma (op 15 juni) en andere deelsessies op 16 juni op de website van de VVM