Kennissessie Omgevingsvisie en m.e.r.

Agenda | 13 december 2019

Vooruitlopend op de Omgevingswet experimenteren gemeenten en provincies volop met het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Voor het milieueffectrapport betekent dit ook een andere werkwijze en nieuwe onderwerpen, zoals gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Ook het vastleggen van omgevingswaarden, flexibele regels en uitnodigingsplanologie. Hoe ga je daarmee om in milieueffectrapportage? Doorschuiven van onderzoek vraagt ook om het opstellen van een monitoringsprogramma en maatregelen achter de hand.

De Commissie m.e.r. organiseert een kennissessie op vrijdag 13 december voor gemeenten en provincies om informatie en kennis uit te wisselen. 
 

  • Wat verandert er aan de inhoud van het milieueffectrapport?
  • Hoe ga je om met nieuwe onderwerpen als gezondheid, klimaatadaptatie en energietransitie?
  • Hoe ga je om met monitoring, evaluatie en maatregelen achter de hand in het milieueffectrapport?

Wanneer
Vrijdag 13 december, 10.00 - 14.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur.

Doelgroep 
Medewerkers bij gemeenten en provincies

Locatie 
Commissie m.e.r. 
Arthur van Schendelstraat 760
3511 MK Utrecht

Wilt u een eigen praktijkvoorbeeld inbrengen?
Laat het ons weten, dan nemen we contact met u op.

Vragen? Meer info? 
Pieter Jongejans - 030 234 7640 - pjongejans eia.nl 
Willemijn Smal - 030 234 7624 - wsmal eia.nl

Graag tot ziens op 13 december!


Ik kom graag naar de kennissessie: