Kennismiddag Overijssel over M.e.r. in de Omgevingswet

Agenda | 7 september 2021

Ben jij in Overijssel ook bezig met ruimtelijke plannen maken? Hoe maken jullie met het oog op de Omgevingswet keuzes, tot zeg 2040? Milieueffectrapportage helpt bij het maken van die keuzes. Wil je ook weten hoe je dat aan pakt?

Hoe maak je nu al inschattingen en keuzes tot bijvoorbeeld 2040?

Milieueffectrapportage is daarbij een goed hulpmiddel. Het helpt om de effecten op de leefomgeving goed in beeld te krijgen, keuzes te onderbouwen en het ondersteunt de plan- en besluitvorming. Het zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de gevolgen voor de leefomgeving, gezondheid en natuur goed en integraal worden meegewogen.

Maar hoe pak je dat nu aan?

Het antwoord op die vraag staat centraal op woensdagmiddag 7 september 2022. De Commissie voor de milieueffectrapportage en de provincie Overijssel nodigen alle Overijsselse gemeenten, omgevingsdiensten en het waterschap uit voor een kennismiddag over milieueffectrapportage. Een middag met uitleg over milieueffectrapportage, de Omgevingswet en met praktisch aan de slag met omgevingsvisies, omgevingsprogramma’s en omgevingsplannen. De Commissie heeft tal van praktijkervaringen om te delen. Er is volop ruimte om vragen te stellen, ervaringen te delen en voor discussie.

Datum: woensdagmiddag 7 september van 12.40 – 17.00 uur
Locatie: Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle

Programma 

12.30   Inloop
13.00   Welkom en aftrap door Tijs de Bree, gedeputeerde provincie Overijssel en Harry Webers, plaatsvervangend voorzitter bij de Commissie m.e.r.
13.15   Wegwijs in milieueffectrapportage
Milieueffectrapportage, wat is dat en wat levert het op? Wat verandert er met de Omgevingswet? Hoe zit het met RES en milieueffectrapportage?
Roel Sillevis Smitt en Geert Draaijers van de Commissie m.e.r., maken u wegwijs in de wereld van milieueffectrapportage
14.30   Pauze
15.00   Keuze uit drie verdiepende deelsessies
     
    Deelsessie 1
Milieueffectrapportage bij omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsprogramma’s 
De Omgevingswet vraagt een nieuwe aanpak en nieuwe onderwerpen, zoals ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Hoe ga je daarmee om? 
Pieter Jongejans en Geert Draaijers van de Commissie delen en bespreken ervaringen uit de praktijk. Gemeenten worden van harte uitgenodigd hun eigen case of ervaringen met milieueffectrapportage in te brengen.
     
    Deelsessie 2
Natuur en milieueffectrapportage 
Effecten op natuur liggen in Nederland onder een vergrootglas, denk maar aan stikstof. Ook in milieueffectrapportage hoort dit onderwerp thuis. In deze sessie bespreekt Roel Sillevis Smitt van de Commissie m.e.r. welke informatie in het milieueffectrapport een plek moet krijgen en wat dit oplevert voor besluitvorming. Waar let de Commissie m.e.r. op als ze het milieueffectrapport toetst?
     
    Deelsessie 3
Hoe helpt milieueffectrapportage de bestuurder?
Een milieueffectrapport laat de impact van een plan op de leefomgeving zien en maakt duidelijk wat het plan bijdraagt aan de ambities van gemeente, provincie of waterschap. Wat heb je als bestuurder aan deze informatie en hoe kun je die gebruiken bij de besluitvorming? Hoe sturend is een milieueffectrapport in beleidskeuzes? Deze sessie is vooral bedoeld voor bestuurders. Harry Webers, plaatsvervangend voorzitter bij de Commissie, begeleidt deze sessie en put uit tal van praktijkvoorbeelden.
     
16.15   Plenaire afsluiting door Tijs de Bree en Harry Webers
16.30   Napraten met een hapje en een drankje

 

Doelgroep 
Bestuurders, statenleden, raadsleden en algemeen bestuursleden, omgevingsmanagers, medewerkers bij de provincie Overijssel, Overijsselse gemeenten, omgevingsdiensten, het waterschap, natuurorganisaties en GGD’en.

Deze uitnodiging graag delen in je Overijsselse netwerk

Wil je vooraf al laten weten in welke onderwerpen je vooral geïnteresseerd bent. Of wil je zelf een case of ervaring inbrengen of daarover vertellen. Laat het ons dan weten.
Bel of mail dan met Geert Draaijers, 030 2347606, gdraaijers eia.nl

 

Ja, ik kom naar Zwolle op 7 september: