Het omgevingseffectrapport. Een goed hulpmiddel voor omgevingsvisies?

Agenda | 23 november 2021

Dinsdag 23 november, 9.00 - 10.30 uur


Doelgroep: alle deskundigen 
Sessieleiders: Willemijn Smal en Pieter Jongejans
Inhoud online workshop 
We hebben inmiddels de nodige ervaring opgedaan met milieueffectrapporten en omgevingseffectrapporten voor omgevingsvisies. Welke conclusies kunnen we daaruit trekken? Wat zijn de sterke punten en zwakke punten van de rapporten die we tot nu toe hebben getoetst en welke bijdrage kunnen wij hier met onze advisering aan leveren? Wat levert het ‘stappenplan’, dat in samenwerking met de VNG en gemeenten is ontwikkeld, in de praktijk op? Aan de hand van de opgedane ervaringen gaan we graag met jullie in discussie over een aantal stellingen.

Terug naar hoofdprogramma