Milieueffectrapportage en de Commissie klaar voor de toekomst!

Agenda | 12 maart 2019

Deskundigendag 12 maart 2019

  • Wat zijn de consequenties van de Omgevingswet voor milieueffectrapportage?
  • Hoe helpt m.e.r. bij energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie?
  • Hoe gaan we in het milieueffectrapport om met onzekere toekomstscenario’s?
  • Hoe pakken we monitoring en evaluatie aan in milieueffectrapportage?

Dat zijn enkele van de vragen waar we deze dag samen met u als deskundige en trendwatcher Ruud Veltenaar antwoord op proberen te geven.

Afscheidsreceptie directeur Veronica ten Holder 
Veronica ten Holder gaat met pensioen en stopt per 1 april 2019 als directeur van de Commissie m.e.r. Aansluitend aan de Deskundigendag vindt, in het Muntgebouw, vanaf 16 uur haar afscheidsreceptie plaats. U bent van harte welkom.

Programma

12.00 - 12.30    Inloop met lunch
12.30 - 12.40    Welkom door Kees Linse 
12.40 - 13.25    Shift Happens: uitdagingen en kansen die nu niet worden benut                                                    door Ruud Veltenaar
13.25 - 14.00    Resultaten pilots Omgevingswet en m.e.r. door Marja van der Tas 
14.00 - 15.00    Workshops - ronde 1
15.00 - 15.15    Koffie en thee 
15.15 - 16.15    Workshops - ronde 2
16.15 - 18.00    Borrel en afscheidsreceptie Veronica ten Holder 

group-907850_960_720

Workshops

Er zijn twee workshoprondes. Alle acht workshops worden twee keer gegeven. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven aan welke twee workshops u wilt deelnemen.

1. Mogelijkheden voor de energietransitie in beeld 
De ruimtelijke en milieugevolgen van de energietransitie krijgen meer en meer aandacht in milieueffectrapportages. Tijdens deze workshop praten we graag met u over het klimaatakkoord, de regionale energiestrategieën en de consequenties daarvan voor de adviezen van de Commissie. Onderwerpen als duurzame opwekking, CO2-opslag en energiebesparing komen aan bod. 

2. Klimaatadaptatie, meer dan alleen water 
Klimaatadaptatie krijgt steeds vaker aandacht, vooral in milieueffectrapporten voor provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies. Bij concretere plannen, zoals bestemmingsplannen en omgevingsplannen, is dat lang niet altijd het geval. Vaak wordt voor klimaatadaptatie een apart spoor gevolgd of wordt alleen naar aspecten zoals droogte en wateroverlast gekeken en niet naar bijvoorbeeld hittestress. In deze workshop gaan we de mogelijkheden onderzoeken om via onze advisering te zorgen dat klimaatadaptatie integraal wordt meegenomen in omgevingsplannen.

3. Circulair in milieueffectrapportage? 
In 2030 is de doelstelling van het kabinet 50% minder gebruik van primaire grondstoffen én in 2050 geheel circulair. Dit voor het behoud van grondstoffen en om de milieudruk te verlagen. Maar wat betekenen deze doelstellingen voor het milieueffectrapport? Hoe meten we circulariteit? En hoe kan het in beeld brengen van circulariteit en de effecten daarvan leiden tot betere plannen en projecten? In deze workshop gaan we op zoek naar de antwoorden op deze vragen. 

4. Wat te doen met de leidende principes uit de Omgevingswet? 
De Omgevingswet bepaalt dat in omgevingsvisies rekening moet worden gehouden met zogenoemde leidende beginselen van het omgevingsrecht: voorzorgsbeginsel, beginsel van preventief handelen, beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden en het beginsel dat de vervuiler betaalt. Wat betekenen deze beginselen voor milieueffectrapportage? Leidt dit tot extra onderzoek? Hoe ver reiken deze beginselen? Daar gaan we in deze workshop over doorpraten. 

5. Gezocht: Houvast in toekomstscenario’s 
In het milieueffectrapport worden de effecten van een plan en de alternatieven afgezet tegen de referentiesituatie. De planhorizon is meestal 10 jaar, omdat rekenmodellen voor verkeer, geluid en luchtkwaliteit van die termijn uitgaan. Maar wat als de planhorizon verschuift naar 2050? De visie schetst ‘ambities voor een duurzame toekomst met een veilige en gezonde leefomgeving’. Wat is dan de referentie en wat zijn de autonome ontwikkelingen? Wat valt er te zeggen over de effecten van energie-, mobiliteit- en landbouwtransities? Hoe passen we dit toe in milieueffectrapportage? 

6. Meer aandacht  voor monitoring & evaluatie
Monitoren en evalueren is een belangrijk onderdeel van de beleidscyclus. Onder de Omgevingswet wordt dit nog belangrijker omdat de looptijd van plannen onbeperkt wordt en plannen flexibel ingevuld. In milieueffectrapportage is monitoring en evaluatie bijvoorbeeld van belang als nog niet duidelijk is wat de milieueffecten zijn van een (flexibel) plan. In deze workshop bespreken we welke eisen we stellen aan de informatie over monitoring en evaluatie in een milieueffectrapport. 

7. Do’s and don’ts voor een digitaal milieueffectrapport 
De wereld digitaliseert en de samenleving vraagt om meer transparantie. Bewoners en bedrijven willen weten wat in hun directe leefomgeving speelt. We zien dat milieueffectrapporten soms in digitale vorm, als website, worden aangeboden. Idealiter leidt dit ertoe dat de complexe informatie overzichtelijker en beter toegankelijk wordt. In deze workshop nemen we u aan de hand van enkele voorbeelden mee in deze ontwikkelingen. 

8. Consequenties PAS-uitspraak EU-hof 
De ‘PAS-uitspraak’ van het Europese hof maakt een aantal dingen duidelijk, maar roept ook veel vragen op. De Nederlandse rechter moet de uitspraak nog toepassen, waardoor nu nog niet alles duidelijk is. Toch kunnen we al wel een aantal dingen zeggen over wat de Hof uitspraak betekent voor het milieueffectrapport en onze advisering. Weten wat en waarom? Kom dan naar deze workshop!

Locatie

Het Muntgebouw
Leidseweg 90 
3531 BG Utrecht
Route

Ik kom naar de Deskundigendag