Deskundigendag 12 maart 2019

Agenda | 12 maart 2019

Milieueffectrapportage en de Commissie klaar voor de toekomst! 

 • Wat zijn de consequenties van de Omgevingswet voor milieueffectrapportage?
 • Hoe helpt milieueffectrapportage bij het invullen van de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie?
 • Hoe gaan we om met onzekere toekomstscenario’s en met monitoring en evaluatie in milieueffectrapportage?

Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de Deskundigendag die de Commissie m.e.r. op dinsdag 12 maart 2019 organiseert. Belangrijke vragen voor u als deskundige van de Commissie en waar u als kritisch expert ongetwijfeld een mening over heeft. 
Kom ook op dinsdag 12 maart naar het Muntgebouw in Utrecht en praat mee!

Afscheidsreceptie directeur Veronica ten Holder
Veronica ten Holder gaat met pensioen en stopt per 1 april 2019 als directeur van de Commissie m.e.r. Aansluitend aan de Deskundigendag vindt, in het Muntgebouw, haar afscheidsreceptie plaats. U bent van harte welkom.

Programma

12.00 uur - Inloop met lunch
12.30 uur - Aftrap door voorzitter Kees Linse en Piet Paaltjens, nieuwe directeur
12.45 uur - Trendwatcher Ruud Veltenaar ...'Titel'
13.15 uur - 'Quote' - Marja van der Tas over de pilots Omgevingswet
14.00 uur - 1e ronde workshops
15.00 uur - pauze
15.15 uur - 2e ronde workshops
16.15 uur - Borrel en afscheidsreceptie directeur Veronica ten Holder

Workshops

U kunt kiezen uit acht workshops. Alle workshops worden twee keer gehouden. 

 1. Toekomstscenario's en m.e.r. [LINK LINK]
 2. Energietransitie en m.e.r. [LINK LINK]
 3. Klimaatadaptatie en m.e.r.  [LINK LINK]
 4. Circulaire economie en m.e.r.[LINK LINK]
 5. Leidende principe in de Omgevingswet en m.e.r.[LINK LINK]
 6. Monitoring en evaluatie en m.e.r.[LINK LINK]
 7. Digitaal interactie milieueffectrapport en advies[LINK LINK]
 8. Omgevingswet en m.e.r.[LINK LINK]

Ja, ik kom 12 maart naar de Deskundigendag