‘Landschapsinclusief omgevingsbeleid’ in het milieueffectrapport

Agenda | 22 november 2021

Maandag 22 november, 13.00 - 14.30 uur


Doelgroep: deskundigen landschap
Sessieleiders: Geert Draaijers, Willemijn Smal en Diederik Bel
Inhoud online workshop
Landschap is weer een nationaal belang. In de NOVI is vastgelegd dat het Rijk streeft naar ‘landschapsinclusief omgevingsbeleid’. Ontwikkelingen moeten dan bestaande landschappelijke kwaliteiten versterken of nieuwe kwaliteiten toevoegen. Dat vraagt om keuzes over bijvoorbeeld landbouw, natuur, waterveiligheid, mobiliteit, energietransitie en verstedelijking. Wat betekent dit voor de m.e.r.-praktijk? Hoe werkt dit door in bijvoorbeeld milieueffectrapporten voor omgevingsvisies en omgevingsplannen? Die discussie willen we graag in deze sessie met jullie voeren.

Terug naar hoofdprogramma