De Commissie gaat naar Fryslȃn

Agenda | 15 juni 2022

De Omgevingswet staat voor de deur. Alle gemeenten en provincies zijn aan de slag met omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsprogramma’s. Langetermijnvisies op en plannen voor de inrichting en gebruik van het grondgebied. Hoe kun je nu al inschattingen en keuzes maken tot bijvoorbeeld 2050?

Milieueffectrapportage is daarbij een heel goed hulpmiddel. Het helpt om de effecten op de leefomgeving goed in beeld te krijgen, keuzes te onderbouwen en het ondersteunt de plan- en besluitvorming. Het zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de gevolgen voor de leefomgeving, gezondheid en natuur volwaardig en integraal worden meegewogen.

Maar hoe pak je dat aan?

Het antwoord op die vraag staat centraal op woensdagmiddag 15 juni. De Commissie voor de milieueffectrapportage en de provincie Fryslân nodigen alle Friese gemeenten, omgevingsdienst FUMO en Wetterskip Fryslân uit voor een kennismiddag over milieueffectrapportage.

Een middag met uitleg over milieueffectrapportage, de Omgevingswet en met praktisch aan de slag met omgevingsvisies, omgevingsprogramma’s en omgevingsplannen. De Commissie heeft tal van praktijkervaringen om te delen. Er is volop ruimte om vragen te stellen, ervaringen te delen en voor discussie.

Datum: woensdagmiddag 15 juni 2022 van 12.30 - 17.00 uur
Locatie: De Kanselarij, Turfmarkt 11, 8911 KS Leeuwarden

Programma 

12.30   Inloop
13.00   Welkom en aftrap door mevrouw Avine Fokkens-Kelder, gedeputeerde provincie Fryslân en de heer Kees Slingerland, plaatsvervangend voorzitter bij de Commissie m.e.r.
13.15   Wegwijs in milieueffectrapportage
Milieueffectrapportage, wat is dat en wat levert het op? Wat verandert er met de Omgevingswet? Hoe zit het met RES en m.e.r?
Aletta Lüchtenborg en Tom Ludwig van de Commissie m.e.r., maken u wegwijs in de wereld van milieueffectrapportage
14.30   Pauze
15.00   Keuze uit drie verdiepende deelsessies
     
    Deelsessie 1
Milieueffectrapportage bij omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsprogramma’s 
De Omgevingswet vraagt een nieuwe aanpak en nieuwe onderwerpen, zoals ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Hoe ga je daarmee om? 
Lotte Geense, werkgroepsecretaris bij de Commissie, deelt en bespreekt ervaringen uit de praktijk. De gemeente Leeuwarden werkt voor het Omgevingsplan Buitengebied-Zuid aan een milieueffectrapport en vertelt over haar ervaringen tot nog toe.
     
    Deelsessie 2
Natuur en milieueffectrapportage 
Effecten op natuur liggen in Nederland onder een vergrootglas. Ook in milieueffectrapportage hoort dit onderwerp thuis. In deze sessie bespreekt Wouter Berendsen, werkgroepsecretaris bij de Commissie, welke informatie in het milieueffectrapport een plek moet krijgen en wat dit oplevert voor besluitvorming. Daarbij worden aansprekende voorbeelden gebruikt die passen bij de Friese leefomgeving, zoals het veenweidegebied en de Waddenzee.
     
    Deelsessie 3
Hoe helpt milieueffectrapportage de bestuurder?
Een milieueffectrapport laat de impact van een plan op de leefomgeving zien en maakt duidelijk wat het plan bijdraagt aan de ambities van gemeente, provincie of waterschap. Wat heb je als bestuurder aan deze informatie en hoe kun je die gebruiken bij de besluitvorming? Deze sessie is vooral bedoeld voor bestuurders. Kees Slingerland, plaatsvervangend voorzitter bij de Commissie, begeleidt deze sessie en put uit tal van praktijkvoorbeelden.
     
16.15   Plenaire afsluiting door mevrouw Avine Fokkens-Kelder en Kees Slingerland
16.30   Napraten met een hapje en een drankje

 

Doelgroep 

Bestuurders, statenleden, raadsleden en algemeen bestuursleden, omgevingsmanagers, medewerkers bij Friese gemeenten, provincie Fryslân, Omgevingsdienst Fryslân en het Wetterskip Fryslân.

Deze uitnodiging mag je delen in je Friese netwerk.

Aanmelden

Aanmelden kon tot woensdag 1 juni.

Tot de 15e!