Congres Omgevingswet - Binnenlands Bestuur

Agenda | 27 september 2018

Congres Omgevingswet - Leren van de pioniers

Donderdag 27 september 2018 - Antropia, Driebergen

Over ruim twee jaar is de invoering van de Omgevingswet een feit. De tijd van vrijblijvende experimenten is voorbij. Nu moet er worden opgeschaald om ‘de grootste staatsrechtelijke verandering sinds Thorbecke’ daadwerkelijk mogelijk te maken. Het Binnenlands Bestuur-congres ‘Omgevingswet: Leren van de pioniers’ biedt deelnemers een staalkaart van succesvolle pilots die erom vragen met derden te worden gedeeld. Tal van sprekers leveren inhoudelijke verdieping. Een onmisbaar congres voor iedereen die meters wil maken in de aanloop naar de nieuwe wet.

Programma congres omgevingswet

09.30   Ontvangst en inschrijven deelnemers
10.00   Opening door Martin Hendriksma, redacteur ruimte en milieu Binnenlands Bestuur
10.05   Heleen Groot, waarnemend directeur Aan de slag met de Omgevingswet,
              presenteert de meest actuele inzichten uit pilots vanuit het hele land
10.30   Jan Jaap de Graeff, voorzitter Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur,
              over het integreren van gezondheid in het omgevingsbeleid
10.55   Koffiepauze
11.15   Geert Teisman, hoogleraar bestuurskunde Erasmus Universiteit,
              over hoe je tot een attractieve omgevingsvisie komt
11.45   Ochtenddeelsessies
12.35   Lunch
13.30   Roel Meeuwsen, Commissie m.e.r.
              vertelt hoe milieueffectrapportage bijdraagt aan integrale omgevingsvisies en
              omgevingsplannen 
14.00   Middagdeelsessies
15.00   Middagdeelsessies
16.00   Korte evaluatie
16.15   Afsluiting en netwerkborrel

Deelsessies

Tijdens het congres zijn er een aantal deelsessies waar men zelf uit kan kiezen, zoals:

  • Het betrekken van de nieuwe gemeenteraad bij de Omgevingswet
  • De totstandkoming van de Omgevingsvisie van Alphen aan den Rijn
  • Hoe betrek je burgers beter bij de Omgevingswet?
  • Het oprekken van milieunormen om wonen op een bedrijventerrein mogelijk te maken
  • Maak de Omgevingswet motor van de lokale verduurzaming

Het congres wordt georganiseerd door Binnenlands Bestuur in samenwerking met AnteaGroup, BMC, het Kadaster en Schulinck. De dagvoorzitter is Elisabeth van den Hoogen.

Meer informatie en aanmelden