Wanneer is klimaatverandering relevant voor een milieueffectrapport?

Klimaatverandering kan van groot belang zijn bij afwegingen over de ruimtelijke inrichting van  landelijke en stedelijke gebieden. Daarom is het belangrijk in een milieueffectrapport voor een ruimtelijk plan (structuurvisie, omgevingsvisie, bestemmingsplan, omgevingsplan) aandacht te besteden aan de gevolgen van klimaatverandering en hoe daarmee kan worden omgegaan.

  • Het rapport moet in beeld brengen welke risico’s klimaatverandering voor een gebied met zich mee brengt en welke adaptatiemaatregelen of alternatieve keuzes er zijn.
  • Ook kan het rapport laten zien welke kansen er zijn om adaptatiemaatregelen te combineren met andere doelstellingen, bijvoorbeeld voor natuur of recreatie.
  • Tenslotte is het belangrijk dat het inzicht geeft in onzekerheden die samenhangen met klimaatverandering en maatregelen die hiervoor achter de hand gehouden kunnen worden.