Waar zit de link tussen klimaat en andere milieuthema’s?

Klimaat overlapt vaak met meerdere andere thema’s.

  • Bij klimaatmitigatie is overlap met luchtkwaliteit (broeikasemissies) en energie(transitie).
  • Bij klimaatadaptatie wordt vaak een link gelegd met water (waterveiligheid en watertekort), ruimtelijke ordening en gezondheid (bijvoorbeeld als gevolg van hittestress).

In een milieueffectrapport is het thema klimaat daarom vaak aan een van deze thema’s gekoppeld.