Factsheet Hoogwaterbescherming en milieueffectrapportage

Bij dijkversterkingen wordt vaak een m.e.r.-procedure doorlopen. Maar hoe zet je milieueffectrapportage dan het beste in? Wanneer is het handig te starten met de m.e.r-procedure? Wanneer vraag je om advies en zienswijzen? Wat verandert er met de Omgevingswet?
Factsheet Hoogwaterbescherming en milieueffectrapportage