Waarom worden hoogspanningslijnen niet vaker ondergronds aangelegd?

Ondergrondse kabels vertonen een ongunstiger elektrisch gedrag dan bovengrondse lijnen. Ook kunnen storingen in ondergrondse verbindingen minder snel worden opgespoord en gerepareerd. Daarnaast zijn de kosten van bovengrondse hoogspanningslijnen lager dan die van ondergrondse kabels (een factor 5 tot 10 lager). Daarom heeft een bovengrondse oplossing meestal de voorkeur. Het kabinet vindt dat in het gehele Nederlandse 380 kV-netwerk uit het oogpunt van leveringszekerheid in totaal slechts 20 km ondergronds aangelegd kan worden. Deze 20 km zijn door het kabinet gereserveerd voor de Randstad 380 kV-hoogspanningsverbinding. Ook vanuit milieuoogpunt zijn er nadelen aan ondergrondse aanleg. Het kan grote invloed hebben op de grondwaterstromen en dit heeft dan weer invloed op de flora en fauna in het gebied.