Moet een milieueffectrapport gezondheidseffecten beschrijven?

In een milieueffectrapport wordt, veelal indirect, aandacht besteed aan gezondheidsaspecten. De toetsing aan grenswaarden staat bijvoorbeeld in de Wet luchtkwaliteit en de Wet geluidhinder. Deze grenswaarden zijn echter niet alleen gebaseerd op het voorkomen van gezondheidsschade, maar ook op economische belangen en haalbaarheid. Ook onder de grenswaarden treden volgens onder andere de World Health Organisation en het Planbureau voor de Leefomgeving aanzienlijke gezondheidseffecten op. Tegelijkertijd is er Europees en nationaal beleid geformuleerd om de effecten op de volksgezondheid een prominentere plaats te geven in plan- en projectvoorbereidingen.