Gezondheid en verkeer

Luchtverontreiniging en geluid door verkeer hebben een negatief effect op de gezondheid. Ook onder grenswaarden kunnen gevolgen optreden. De Commissie adviseert daarom bij grotere infrastructurele projecten in het milieueffectrapport in te gaan op de gevolgen voor de gezondheid.

Verkeersgeluid veroorzaakt:

  • hinder en slaapverstoring
  • stress met als gevolg hoe bloeddruk en hart- en vaatziekten
  • verminderd prestatievermogen bij kinderen.

Een belangrijke bron van geluid in de woonomgeving is wegverkeer. Een te hoge geluidbelasting kan leiden tot gezondheidsproblemen. Naar schatting ondervindt 12% van de volwassenen in Nederland ernstige slaapverstoring door geluid van wegverkeer. De mate waarin iemand hinder ondervindt hangt samen met het geluidsniveau, de geluidsbron en individuele beleving. Ook bij geluid geldt dat er grens- en streefwaarden zijn. Hinder en slaapverstoring treden ook op onder de grenswaarden.