Opmerkelijk 

Commissie voor de milieueffectrapportage

 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 5 - 23 augustus 2018

 

  • Nog enkele plekken vrij! Kennissessies omgevingsvisies en omgevingsplannen
  • Zet kwaliteit leefomgeving centraal in Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
  • Jurisprudentie: Verzoek prejudiciële beslissing inzake PAS
  • Goede milieu-informatie voor afwegingen over Windplan Blauw
  • Onvoldoende informatie voor besluit of milieueffectrapport nodig is voor mestverwerkingsinstallatie in Oss
  • 10 september: Praktijkfestival Omgevingswet
  • 27 september: Congres Omgevingswet Binnenlands Bestuur

 

 

 
  algemeen of Participatie 3

Nog enkele plekken vrij! Kennissessies omgevingsvisies en omgevingsplannen

18 en 25 september: Nieuwe ronde kennissessies

  • Wat verandert er aan de inhoud van het milieueffectrapport?
  • Hoe neem je nieuwe onderwerpen als gezondheid, klimaatadaptatie en energietransitie mee?
  • Hoe ga je om met monitoring, evaluatie en maatregelen achter de hand in het milieueffectrapport?

18 september: Omgevingsplan en m.e.r.

25 september: Omgevingsvisie en m.e.r.

Schrijf je nu in!

Lees meer...

 
  omgevingsvisies

Zet kwaliteit leefomgeving centraal in Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vooral aandacht te geven aan het effect van de belangrijkste beleidskeuzen op de kwaliteit van de leefomgeving. Focus in het rapport op enkele milieu-indicatoren die daar doorslaggevend voor zijn.

Lees meer...

 
  jurisprudentie 5 vrouwe justitia

Jurisprudentie: Verzoek prejudiciƫle beslissing inzake PAS

De Advocaat-Generaal plaatst vooruitlopend op een definitief oordeel van het Europese Hof kritische kanttekeningen bij de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het definitieve oordeel van het Europese Hof van Justitie wordt dit najaar verwacht.

Lees meer...

 
  windenergie flevoland

Goede milieu-informatie voor afwegingen over Windplan Blauw

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Windplan Blauw in Flevoland beoordeeld. Het rapport beschrijft onder meer maatregelen om nadelige gevolgen voor kwetsbare watervogels in het IJsselmeer te voorkomen en om nachtelijke lichthinder van het windpark al dan niet tegen te gaan. Het alternatievenonderzoek laat zien welke ruimte er is om (andere) milieuafwegingen te maken.

Lees meer...

 
  3192

Onvoldoende informatie voor besluit of milieueffectrapport nodig is voor mestverwerkingsinstallatie in Oss

De Commissie m.e.r. vindt dat er nog onvoldoende informatie is over de milieugevolgen van de voorgenomen mestverwerkings-installatie en biomassavergassingsinstallatie in Oss. Nog onduidelijk is in welke mate via maatregelen de uitstoot van stof, stikstof en geur kan worden beperkt. Hierdoor is het niet mogelijk te controleren of de beschreven milieugevolgen - bijvoorbeeld voor luchtkwaliteit, natuur en geuroverlast - inderdaad beperkt zijn.

Lees meer...

 
 

10 september: Praktijkfestival Omgevingswet

De Commissie m.e.r. onderzoekt in pilotprojecten hoe milieueffectrapportage de besluitvorming over omgevingsvisies en omgevingsplannen goed kan ondersteunen. Hoe speel je in op veranderingen van de Omgevingswet en hoe lever je een bijdrage aan het omgevingsplan en de omgevingsvisie. Tijdens het Praktijkfestival toont de Commissie de resultaten uit de pilots. 

Lees meer...

 
  algemeen bijeenkomst

27 september: Congres Omgevingswet Binnenlands Bestuur

Het Binnenlands Bestuur-congres 'Omgevingswet: Leren van de pioniers' biedt deelnemers een overzicht van succesvolle pilots die erom vragen met derden te worden gedeeld. De Commissie m.e.r. vertelt op dit congres hoe milieueffectrapportage bijdraagt aan integrale omgevingsvisies en omgevingsplannen.

Lees meer...