Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 9 - 21 december 2020

  • Vier pilots RES en m.e.r. afgerond. Resultaten en ervaringen om te delen
  • U denkt na over uw omgevingsplan? Word pilotgemeente!
  • Milieueffecten windpark Tweede Maasvlakte goed in beeld
  • Minder CO2 in de lucht door het af te vangen en op te slaan
  • Bodemdaling door gaswinning Waddenzee blijft binnen afgesproken grenzen
  • Wegwijzer BZK handig bij het ontwikkelen van een omgevingsvisie
  • Online kennissessie Omgevingsvisie en m.e.r. - 9 februari 2021
  • Hulpmiddelen op de weg naar een circulaire economie
  • Fijne feestdagen & een goed, gezond 2021!
 
  Energietransitie Bron Shutterstock april 2019

Vier pilots RES en m.e.r. afgerond. Resultaten en ervaringen om te delen

Hoe zet je milieueffectrapportage in bij een regionale energiestrategie? De afgelopen maanden is hier in vijf pilots volop ervaring mee opgedaan. Op 14 december werden online de ervaringen en resultaten gedeeld, gevolgd door een levendige paneldiscussie. 'Een RES vraagt om goede objectieve onderbouwing onder alle plannen. Een milieueffectrapport helpt om duidelijker te krijgen hoe en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt', aldus panellid Annie van de Pas. In een film vertellen de verschillende regio's over hun ervaringen. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  binckhorst Den Haag

U denkt na over uw omgevingsplan? Word pilotgemeente!

Nu aan de slag met uw omgevingsplan en milieueffectrapport, met advies van de Commissie. Als pilotgemeente kunt u zo volop ervaring op doen en experimenteren. En met een financiële bijdrage van het ministerie van BZK wellicht nu extra aantrekkelijk. De gemeenten Boekel, Amsterdam, Katwijk en Rijssen-Holten gingen u al voor. Gemeente Heerhugowaard start binnenkort. Op onze website leest u over de ervaringen van de pilotgemeenten. Wilt u meedoen of meer weten, neem dan contact op met Marianne Schuerhoff, mschuerhoff@eia.nl of 030 234 7642.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  windenergie

Milieueffecten windpark Tweede Maasvlakte goed in beeld

De milieueffecten voor een windpark op de Tweede Maasvlakte zijn goed in beeld. De beoogde locatie van het windpark wordt omringd door Natura 2000-gebieden en intensief gebruikt door (trek)vogels. Het milieueffectrapport gaat uitgebreid in op de gevolgen van de turbines voor onder andere de zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw. Ook zijn de gevolgen van dit windpark in combinatie met andere windparken in de omgeving onderzocht. De Commissie vindt het onderzoek van zeer goede kwaliteit en een voorbeeld voor andere windparken. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_1802347960

Minder CO2 in de lucht door het af te vangen en op te slaan

CO2 uit de industrie afvangen en opslaan onder de Noordzee kan helpen bij het realiseren van de klimaatdoelen. Bij Porthos Rotterdam en SUEZ ReEnergy in Roosendaal zijn ze hiermee bezig. Porthos heeft de milieueffecten van dit proces al in beeld gebracht. De Commissie adviseerde Porthos vooral nog naar de effecten op luchtkwaliteit en natuur te kijken. SUEZ vroeg de Commissie om een advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. Laat zien hoe groot de CO2-reductie is, zei de Commissie.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Waddenzeee

Bodemdaling door gaswinning Waddenzee blijft binnen afgesproken grenzen

De NAM heeft in haar jaarrapportage over 2019 de effecten van de gaswinning onder de Waddenzee in beeld gebracht. Zij concludeert, net als voorgaande jaren, dat de bodemdaling binnen de afgesproken grenzen is gebleven en dat er geen nadelige effecten voor de natuur zijn opgetreden. De Auditcommissie is het hier mee eens en vindt dat het monitoringsprogramma een goede basis biedt om eventuele veranderingen in bodemdaling en natuur te kunnen verklaren.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_1320052076

Wegwijzer BZK handig bij het ontwikkelen van een omgevingsvisie

Het ministerie van BZK heeft de Wegwijzer Ontwikkelen van een Omgevingsvisie gemaakt. De wegwijzer helpt bij het procesontwerp en het vormgeven van een omgevingsvisie en bestaat uit een schema en een lijst met vragen die een bestuursorgaan zich kan stellen wanneer het aan de slag gaat met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Haven Stad Amsterdam

Online kennissessie Omgevingsvisie en m.e.r. - 9 februari 2021

Veel gemeenten en provincies zijn gestart met het maken van hun omgevingsvisie. Niet eenvoudig om nu al inschattingen en keuzes te maken tot 2050. Bij de omgevingsvisie hoort ook een milieueffectrapport. Voordeel van het milieueffectrapport is dat het helpt om de effecten op de leefomgeving goed in beeld te brengen en keuzes te onderbouwen. Ook weten hoe je dat aanpakt? We hebben een nieuwe online kennissessie gepland op dinsdag 9 februari. Aanmelden kan via de website.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  circulariteit Bron Shutterstock 3 september 2019

Hulpmiddelen op de weg naar een circulaire economie

De term ‘circulaire economie’ is niet meer weg te denken. In steeds meer beleidsplannen en projecten en is er aandacht voor dit onderwerp. Mooi, maar hoe geef je concreet handen en voeten aan die ambities? En welke rol kan milieueffectrapportage spelen? Tom Ludwig van de Commissie m.e.r. schreef er een artikel over voor het tijdschrift Milieu.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
 

Fijne feestdagen & een goed, gezond 2021

Wij wensen iedereen, al is het dit jaar anders dan anders, fijne feestdagen en een heel voorspoedig, gezond nieuw jaar. Met onafhankelijke adviezen en actuele m.e.r. kennis hopen wij u in 2021 online en vooral ook weer live te ontmoeten!