Opmerkelijk 
 

OpMERkelijk nr. 4 - 21 november 2023

  • De Commissie m.e.r. kwam naar Noord-Brabant
  • Goed voorbeeld van milieueffectrapportage bij de Omgevingsvisie
  • Hoe milieueffectrapportage leidt tot een beter plan
  • Te veel onduidelijk om kerncentrale in Borssele open te houden
 
  Noord-Brabant

Commissie m.e.r. kwam naar Noord-Brabant

Op 2 november kwam de Commissie m.e.r. naar het provinciehuis van Noord-Brabant om met medewerkers en bestuurders van de provincie, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten te spreken over de toekomst van de milieueffectrapportage, ook in relatie tot de Omgevingswet. Bekijk hier het videoverslag van de bijeenkomst.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  709568755 bron Shutterstock 15 oktober 2019

Goed voorbeeld van milieueffectrapportage bij de Omgevingsvisie

In milieueffectrapportages (mer) voor gemeentelijke omgevingsvisies ontbreekt volgens de Commissie vaak belangrijke informatie. Vaak wordt gevraagd: zijn er ook goede voorbeelden van hoe een MER kan worden ingezet? Ja zeker! Het MER voor de Omgevingsvisie van gemeente De Bilt brengt met alternatieven de uitersten goed in beeld. Daardoor is scherp waar de gemeenteraad tussen kan kiezen. En wat die keuzes uiteindelijk betekenen voor de leefomgeving.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  landelijk gebied

Hoe milieueffectrapportage leidt tot een beter plan

De Commissie m.e.r. heeft een toetsingsadvies uitgebracht over het milieueffectrapport voor de ontwikkeling van het ‘Vijfde Dorp’ in de Zuidplaspolder. Dit milieueffectrapport is een goed voorbeeld, omdat uitgebreid onderzocht is hoe ambities voor klimaat, duurzame mobiliteit, circulariteit en natuur gerealiseerd kunnen worden. Het MER kijkt ook naar milieueffecten op de lange termijn (2100). Zo kan de gemeenteraad deze ambities en de effecten goed meewegen bij haar besluiten. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een plan met veel extra maatregelen.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  1013

Te veel onduidelijk om kerncentrale in Borssele open te houden

De Commissie m.e.r. oordeelt dat er nog te veel onduidelijk is om de kerncentrale in Borssele langer open te kunnen houden. Het advies concludeert dat eerst moet worden gestart met de benodigde onderzoeken naar de veiligheid en milieueffecten. Exploitant EPZ wil hier pas in investeren na wijziging van de sluitingswet (die ook nodig is voor vergunningaanvraag), maar zonder deze informatie is het niet mogelijk te onderbouwen dat de kerncentrale veilig langer open kan blijven. 

Lees meer