Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 1 - 15 januari 2019

  • Nog enkele plekken beschikbaar bij kennissessie Monitoring en evaluatie in m.e.r.
  • Ook aan de slag met een omgevingsvisie of omgevingsplan?
  • Omgevingsvisie Zuid-Holland: Natuur en milieu staan onder druk
  • Monitoring gaswinning Waddenzee: bodemdaling binnen grenzen
  • Vinger aan de pols. Experimenteren met de Omgevingswet
  • Gaswinning kust Senegal/Mauritanië: Aandacht nodig voor cumulatieve effecten
 
  algemeen of Participatie 3

Nog enkele plekken beschikbaar bij kennissessie Monitoring en evaluatie in m.e.r.

Monitoren en evalueren in milieueffectrapportage wordt belangrijker onder de Omgevingswet. In welke gevallen moet dit? Hoe zet je een monitoringsplan op? Hoe bepaal je wanneer maatregelen achter de hand ingezet worden? In de kennissessie delen we ervaringen en werken we met voorbeelden uit de praktijk. U kunt ook uw eigen case inbrengen.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  omgevingsvisies

Ook aan de slag met een omgevingsvisie of omgevingsplan?

Kom dan naar de kennissessies!

  • Wat verandert er aan de inhoud van het milieueffectrapport?
  • Hoe neem je nieuwe onderwerpen als gezondheid, klimaatadaptatie en energietransitie mee?
  • Hoe ga je om met monitoring, evaluatie en maatregelen achter de hand in het milieueffectrapport?

14 maart 2019: Omgevingsvisie en m.e.r. 
19 maart 2019: Omgevingsplan en m.e.r.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
 

Omgevingsvisie Zuid-Holland: Natuur en milieu staan onder druk

De Commissie beoordeelde de leefomgevingstoets voor de Omgevingsvisie Zuid-Holland. De toets laat zien dat de leefomgeving in de provincie onder druk staat en dat (milieu)ambities niet gehaald worden met het huidige beleid. De Commissie adviseert aan te geven wat de provincie nú precies besluit over de visie, wat later en hoe en met welke stappen de visie in de toekomst verder wordt uitgebouwd. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  3152

Monitoring gaswinning Waddenzee: bodemdaling binnen grenzen

De NAM heeft in 2017 voor het 11e jaar de effecten van de gaswinning in beeld gebracht. De conclusie dat de bodemdaling binnen de afgesproken grenzen blijft vindt de Commissie aannemelijk. De in 2017 opgetreden afname van de aantallen kluten en kanoeten vraagt nader onderzoek voordat hier conclusies aan verbonden kunnen worden.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  omgvingsplan puzzelstukjes

Vinger aan de pols. Experimenteren met de Omgevingswet

Sinds 2016 experimenteert de Commissie m.e.r. in pilotprojecten om inzicht te krijgen in de aanpak en werkwijze met milieueffectrapportage onder de Omgevingswet. Dit artikel beschrijft de ervaringen en resultaten van diverse pilots en gaat in op de vraag hoe  milieueffectrapportage meerwaarde biedt bij de uitwerking van het beleid onder de Omgevingswet.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  senegal oil gas

Gaswinning kust Senegal/Mauritaniƫ: Aandacht nodig voor cumulatieve effecten

Voor de kust van Senegal en Mauritanië vindt momenteel veel olie- en gaswinning plaats. Deze activiteiten hebben effect op elkaars wateren en omgeving. De Commissie toetste een project in Senegal, vlakbij Mauritanië. Gezien de vele activiteiten in dit gebied, is het belangrijkste advies meer aandacht te besteden aan cumulatieve effecten, in het bijzonder voor de visserij.

Lees meer