Opmerkelijk 
 

OpMERkelijk nr. 1 - 14 februari 2023

  • Onderzoek Monitoring mer 2021: Adviezen Commissie m.e.r. waardevol voor besluitvorming
  • Goed milieueffectrapport voor Omgevingsvisie Arnhem
  • Milieugevolgen opwekken duurzame energie Waalwijk bijna compleet in beeld 
  • Podcast over warmtetransitie en milieueffectrapportage
  • Jurisprudentie: Omgevingsvergunning Nieuwbouw EDGE Eindhoven
  • Jurisprudentie: Inpassingsplan Porthos Rotterdam
 
  shutterstock_1987248584

Onderzoek Monitoring mer 2021: Adviezen Commissie m.e.r. waardevol voor besluitvorming

Het onderzoek Monitoring mer 2021 geeft een beeld van het aantal milieueffectrapporten dat de afgelopen jaren is opgesteld. Staatssecretaris Vivianne Heijnen stuurde het onderzoeksrapport in januari 2023 naar de Eerste en Tweede Kamer. Een advies van de Commissie m.e.r. over een milieueffectrapport helpt het bevoegd gezag bij de besluitvorming, is een van de conclusies. De Commissie reageert met een brief aan de staatssecretaris op het rapport.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_382666645

Goed milieueffectrapport voor Omgevingsvisie Arnhem

Het milieueffectrapport bij de Omgevingsvisie Arnhem is van hoge kwaliteit vindt de Commissie. De gevolgen voor de leefomgeving zijn goed in beeld. Zij adviseert om ook de milieueffecten van toekomstscenario's te beschrijven, die besproken zijn met inwoners en bedrijven. Die scenario’s richten zich op bijvoorbeeld ontwikkeling van het stadscentrum of juist op de buitenwijken. Dit levert mogelijk belangrijke informatie voor de gemeenteraad en belanghebbenden. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_189644279

Milieugevolgen opwekken duurzame energie Waalwijk bijna compleet in beeld

De gemeente Waalwijk wil in 2030 50% van haar elektriciteitsgebruik duurzaam opwekken. De effecten hiervan zijn voor een groot deel goed in beeld in het milieueffectrapport, zegt de Commissie in haar advies. Zij adviseert om ook de effecten van zonnepanelen te onderzoeken, omdat dan mogelijke voor- en/of nadelen van een andere verhouding in zonne- en windenergie zichtbaar wordt.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  podcast PAW

Podcast over warmtetransitie en milieueffectrapportage

Veel gemeenten maken nu uitvoeringsplannen bij de Transitievisies Warmte. Vragen die daarbij spelen zijn: Wanneer komt milieueffectrapportage in beeld? Hoe pak je dat aan? En wat heb je precies aan milieueffectrapportage? In de podcast die het Programma Aardgasvrije Wijken hierover maakte vertelt werkgroepsecretaris Tom Ludwig van de Commissie hierover. Leuk om te luisteren!

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 2 gerechtsgebouw

Jurisprudentie: Omgevingsvergunning Nieuwbouw EDGE Eindhoven

Om te bepalen of verschillende ontwikkelingen één stedelijk ontwikkelingsproject vormen, kan worden gekeken naar financiële, organisatorische of bouwkundige samenhang. Kijk daarbij ook of de realisatie van de ene ontwikkeling afhankelijk is van de realisatie van de andere. De rechter oordeelde in een uitspraak over de omgevingsvergunning voor het nieuwbouwproject EDGE in Eindhoven dat hoewel de ontwikkelingen dichtbij elkaar liggen, er toch niet direct sprake is van bouwkundige samenhang. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 1 hamer en weegschaal

Jurisprudentie: Inpassingsplan Porthos Rotterdam

De Raad van State oordeelde dat de stikstofgevolgen van een plan of project inclusief de bouwfase in een voortoets/passende beoordeling in beeld moeten zijn. De vrijstelling voor het beoordelen van de gevolgen van de bouwfase mag niet meer. Dit is ook vereist voor de uitvoerbaarheid van alternatieven in een milieueffectrapport.

Lees meer