Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 9 - 4 november 2019

  • Beleidsalternatieven nog beter onderbouwen in Luchtvaartnota
  • Milieueffectrapportage kan regionale energiestrategieën ondersteunen
  • Infographic - In 7 stappen een MER bij een regionale energiestrategie
  • Factsheet Sociale effecten in milieueffectrapportage
  • Workshop over milieueffectrapportage bij omgevingsvisies tijdens Slagsessies
  • Nieuwe kennissessies op de agenda!
 
  765699031 bron Shutterstock 15 oktober 2019

Beleidsalternatieven nog beter onderbouwen in Luchtvaartnota

De Commissie heeft verschillende beleidsalternatieven voor het toekomstige luchtvaartbeleid tussentijds beoordeeld. Deze alternatieven vormen de basis van het komende milieueffectrapport voor de luchtvaartnota. De Commissie geeft in haar advies aanbevelingen voor aanscherping en een betere verantwoording van de gekozen alternatieven. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_189644279

Milieueffectrapportage kan regionale energiestrategie├źn ondersteunen

Door de opstelling van regionale energiestrategieën (RES) te ondersteunen met milieueffectrapportage kunnen regio’s zoveel mogelijk de voordelen daarvan benutten. Het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de mogelijkheden om milieueffectrapportage in te zetten bij de opstelling van een RES.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  infographic RES en m.e.r.

Infographic - In 7 stappen een MER bij een regionale energiestrategie

De Commissie adviseerde om de regionale energiestrategieën (RES) te ondersteunen met milieueffectrapportage. We maakten bij dat advies een infographic als handig hulpmiddel om in zeven stappen een milieueffectrapport bij een RES te maken. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  sociale effecten bron shutterstock 1402099166 november 2019

Factsheet Sociale effecten in milieueffectrapportage

Een milieueffectrapport brengt de effecten van een plan of project op de omgeving in beeld voordat de overheid hierover een besluit neemt. Ook sociale effecten op de bevolking, zoals gezondheidseffecten en sociale verdeeldheid kunnen hier onderdeel van uitmaken. Hoe en waarom neem je sociale effecten mee? We schreven er een factsheet over.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  slagsessies

Workshop over milieueffectrapportage bij omgevingsvisies tijdens Slagsessies

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert ieder kwartaal sessies voor overheden. Tijdens deze slagsessies verzorgt de Commissie een workshop over milieueffectrapportage bij omgevingsvisies.  ‘Heel waardevol om gemeenten en andere partijen te helpen om integraal na te denken over dilemma's en kansen.’, zegt Pieter Jongejans, een van de workshopleiders. Data voor nieuwe slagsessies staan online.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  algemene nietszeggende achtergrond

Nieuwe kennissessies op de agenda!

De Commissie organiseert de komende tijd de volgende kennissessies voor medewerkers bij gemeenten, provincies en waterschappen: 

14 november: Monitoring en evaluatie in m.e.r. 

28 november: Circulariteit en m.e.r.

26 november: Regionale energiestrategie en m.e.r.

4 december: Regionale energiestrategie en m.e.r.

 

Kom ook! Kijk voor meer info over de sessies en aanmelden op de website van de Commissie. 

Lees meer