ECLI:NL:RVS:2019:1668

Betreft Hotel Mastbosch Breda
Datum uitspraak 22-05-2019
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Tussenuitspraak - bestuurlijke lus
Trefwoorden stedelijke ontwikkeling, Breda, recreatie
Bronnen vindplaats Zaaknummer 201707275/1/R2

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • Of een project aangemerkt wordt als stedelijk ontwikkelingsproject, hangt onder andere af van de aard en omvang van de wijziging of uitbreiding van de stedelijke ontwikkeling.

Casus

Op 13 juli 2017 heeft de gemeenteraad van Breda het bestemmingsplan ‘Ruitersbos, Burgemeester Kerstenlaan 20’ vastgesteld. Het plan voorziet in een uitbreiding van een hotel met 53 kamers tot in totaal 100 kamers, met zwembad, sauna en fitnessruimte. Daarnaast voorziet het in een herinrichting en uitbreiding van het parkeerterrein ten behoeve van het hotel.
Appellanten menen dat ten onrechte geen m.e.r.-beoordeling is gedaan. Zij wijzen er op dat het plangebied zich in en grenzend aan waardevol natuurgebied met de status NatuurNetwerkBrabant bevindt. Voor het plan moeten bomen worden gekapt en de extra parkeerplaatsen worden op grond met de bestemming Natuur aangelegd. Volgens hen is het Mastbos het meest waardevolle stuk natuur van Breda en omstreken.
 
Overwegingen van de bestuursrechter
De Afdeling stelt voorop dat het begrip ‘stedelijke ontwikkeling’ als bedoeld in categorie D11.2 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. ruimte voor discussie geeft over de vraag wanneer sprake is van een wijziging of uitbreiding van een dergelijk project. De Afdeling legt de definitie in artikel 2, onderdeel A, van de bijlage bij het Besluit m.e.r. zo uit dat niet iedere wijziging of uitbreiding van een stedelijke ontwikkeling gekwalificeerd wordt als een stedelijk ontwikkelingsproject. Het hangt af van de concrete omstandigheden. Daarbij spelen aard en omvang van de wijziging of uitbreiding van de stedelijke ontwikkeling een rol. In dit geval is de uitbreiding met 53 kamers en van een bestaand parkeerterrein met een smalle strook, mede gezien de oppervlakte en aantallen genoemd in categorie D11.2 van de bijlage bij het Besluit m.e.r., naar het oordeel van de Afdeling geen uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject zoals bedoeld in die categorie.
 
Uitspraak
De Afdeling verklaart het beroep ongegrond, maar draagt de raad vanwege een ander gebrek aan het besluit op om binnen 26 weken na verzending van de uitspraak te herstellen.