ECLI:NL:RVS:2019:1135

Betreft Bestemmingsplan Sint Maartensvlotbrug
Datum uitspraak 10-04-2019
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden bestemmingsplannen, Schagen, recreatievoorzieningen, biomassavergistingsinstallaties, Sint Maartensvlotbrug
Bronnen vindplaats Zaaknummer 201803253/1/R1

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • Als een m.e.r.-plicht ontstaat naar aanleiding van een planregel die hoogstwaarschijnlijk niet wordt benut, is het besluit onzorgvuldig voorbereid als ten onrechte geen milieueffectrapport is opgesteld.

Casus

Op 20 februari 2018 heeft de raad van de gemeente Schagen het bestemmingsplan Belkmerweg 67 Sint Maartensvlotbrug vastgesteld. Het plan is vastgesteld naar aanleiding van een verzoek van de exploitant van een bloembollenbedrijf op het perceel. Exploitant wil op haar perceel ook een kampeerterrein realiseren met maximaal 25 standplaatsen en een bed & breakfast. Het plan maakt binnen de bestemming ‘Agrarisch’ ook recreatieve functies mogelijk.
Appellant heeft een camping op een afstand van 550 meter tot het plangebied. Hij voert aan dat het plan ten onrechte voorziet in een afwijkingsbevoegdheid voor een biomassavergistingsinstallatie. Hij meent dat ten onrechte geen milieueffectrapport is opgesteld met betrekking tot de gevolgen van een biomassavergistingsinstallatie op de omgeving.
 
Overwegingen van de bestuursrechter
Op de zitting heeft de raad toegelicht dat deze afwijkingsbevoegdheid ook in het voorgaande bestemmingsplan was opgenomen en nu in dit plan is overgenomen. De raad meent dat het niet aannemelijk is dat een biomassavergistingsinstallatie zal worden opgericht op het perceel en dat de planregel overbodig is.
Omdat het standpunt van de raad afwijkt van zijn standpunt bij de vaststelling van het plan, oordeelt de Afdeling dat het besluit op dit punt onzorgvuldig is voorbereid.
 
Uitspraak
De Afdeling verklaart het beroep gegrond en vernietigt de betreffende planregel. Naar aanleiding van andere beroepsgronden worden nog een aantal andere planregels vernietigd.