ECLI:NL:RVS:2014:1163

Betreft Bestemmingsplan Badhoevedorp - Lijnden-Oost
Datum uitspraak 02-04-2014
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden mitigerende maatregelen, Badhoevedorp, Haarlemmermeer
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 201308233/1/R6

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • Mitigerende maatregelen hoeven niet onderzocht te worden in een plan-MER, als ze niet uitvoerbaar zijn.

Casus

De gemeente Haarlemmermeer heeft op 4 juli 2013 een bestemmingsplan vastgesteld voor meerdere ontwikkelingen (onder andere voorzieningen, woningen, bedrijven met kantoren, sport en recreatie). Het plangebied bevindt zich in de nabijheid van Schiphol en de A9.

Een van de appellanten is KLM N.V. samen met Luchthaven Schiphol N.V. en Schiphol Nederland B.V.

Deze voert onder meer aan dat in deelgebied De Schuilhoeve, waarin woningbouw is beoogd, geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd indien geen mitigerende maatregelen worden getroffen. In het plan-MER zou ten onrechte geen onderzoek zijn gedaan naar de mogelijkheid van maatregelen tegen grondgeluid, zoals het aanleggen van een zogenoemd ribbellandschap. Bovendien is het grondgeluid ten onrechte buiten beschouwing gebleven bij de berekening van de cumulatieve geluidsbelasting.

Overwegingen van de bestuursrechter

Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de gemeenteraad onvoldoende gemotiveerd dat met name in de winterperiode bij de voorziene woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Dat beoogde woongebied, bevindt zich in de dominante voortplantingsrichting van het grondgeluid. Het geluid van vertrekkende vliegtuigen kan hinder veroorzaken.

Tussen Schiphol en de voorziene woningen is geen ruimte aanwezig voor het aanleggen van een ribbellandschap waardoor het grondgeluid zou kunnen worden verminderd.

Uitspraak

De Afdeling vernietigt het bestemmingsplan onder meer voor zover deze betrekking heeft op de gebiedsaanduiding waar de bovenomschreven woningen zijn voorzien.