ECLI:NL:RVS:2013:BZ9081

Betreft Revisievergunning pluimveehouderij Meerlo
Datum uitspraak 01-05-2013
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden Horst aan de Maas, pluimveehouderij, revisievergunning, meest milieuvriendelijk alternatief (MMA)
Bronnen vindplaats Zaaknummer 201107693/1/A4

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • Bevestiging uitspraak 20 april 2011, zaaknr. 201008545/1/M2: de enkele omstandigheid dat een milieuvriendelijker alternatief voorhanden is, zorgt er niet voor dat een Wm-vergunning moet worden geweigerd.

Casus

Op 1 mei 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas een revisievergunning verleend voor een pluimveehouderij te Meerlo.

Appellanten betogen dat de revisievergunning slechts kan worden verleend voor het in het MER opgenomen meest milieuvriendelijke alternatief, omdat daarbij wordt uitgegaan van de beste beschikbare technieken.

Overwegingen van de bestuursrechter
Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 20 april 2011, zaaknr. 201008545/1/M2), volgt uit het systeem van de Wet milieubeheer dat het college moet beslissen op basis van de vergunningaanvraag. Uit de artikelen 7.37 lid 1, aanhef en onder b, en 8.10 en 8.11 Wet milieubeheer kan niet worden afgeleid dat een vergunning voor het in de aanvraag gekozen alternatief moet worden geweigerd vanwege de enkele omstandigheid dat een milieuvriendelijker alternatief voorhanden is. Deze enkele omstandigheid zorgt er niet voor dat het in de aanvraag opgenomen alternatief niet overeenkomst met de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken.

Uitspraak
De Afdeling verklaart de beroepen ongegrond.