ECLI:NL:RVS:2009:BK5082

Betreft Bestemmingsplan "Halfweg West 2008"
Datum uitspraak 02-12-2009
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden Haarlemmerliede en Spaarnwoude, m.e.r.-beoordelingsplicht, recreatie, stedelijke ontwikkelingsprojecten
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 200901438/1/R3
JM 2010, 12 met noot Poortinga
Toets 2010, 1 (p. 21)

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • Als voor een plan een MER is gemaakt, hoeft hiervoor niet ook nog de m.e.r.-beoordelingsprocedure doorlopen te worden, mits de m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit wordt meegenomen in het MER.

Casus

De gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft op 16 december 2008 het bestemmingsplan “Halfweg West 2008” vastgesteld. Dit plan maakt de aanleg van een gemengd gebied met onder meer bedrijvigheid, detailhandel en vrijetijdsbesteding mogelijk op het terrein van de voormalige suikerfabriek van CSM. Voor het plan is een MER gemaakt, omdat het plan de aanleg van één of meer recreatieve of toeristische voorzieningen mogelijk maakt (categorie C10.1). In beroep is aangevoerd dat ook nog een m.e.r.-beoordelingsprocedure doorlopen had moeten worden, omdat het plan gekwalificeerd kan worden als stadsproject (categorie D11.2).

Overwegingen van de bestuursrechter
De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat in dit geval geen m.e.r.-beoordelingsprocedure doorlopen had hoeven worden. Het uitgevoerde MER heeft betrekking op de herontwikkeling van het CSM-terrein als geheel. Niet alleen de aanleg van de recreatieve of toeristische voorzieningen is hierin onderzocht, maar ook de ontwikkeling van bedrijvigheid, detailhandel en kantoren is hierin meegenomen.

Uitspraak
De Afdeling verklaart het beroep ongegrond.