ECLI:NL:RVS:2005:AS3210

Betreft Bestemmingsplan Buitengebied 2002 te Duiven
Datum uitspraak 19-01-2005
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden samenhangcriterium, buitengebied, Duiven (gemeente), glastuinbouw
Bronnen vindplaats Zaaknummer 200308630/1

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

Indien twee glastuinbouwgebieden duidelijk niet aaneengesloten zijn, hoeft de totale ontwikkeling niet bij elkaar opgeteld te worden.

Casus

Het bestemmingsplan leidt tot de vorming van twee glasconcentratiegebieden. De Afdeling is van mening dat niets gebleken is van een zodanige samenhang tussen de twee verdichtingsgebieden dat verweerder beide gebieden had moeten meenemen in de berekening van de drempelwaarde. De afstand tussen de beide gebieden bedraagt 500 meter. Tussen die gebieden ligt het tracé van de Betuweroute. Dit tracé wordt omsloten door hoge geluidswallen. Een m.e.r.-beoordeling was niet noodzakelijk.